Εδαφοκάλυψη – Αντιστήριξη

Με πέτρα και άλλα αδρανή υλικά (χαλίκι, βότσαλο, φλοιό πεύκου) δημιουργούμε ευχάριστες πινελιές σε ένα εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα λύνουμε πολλά πρακτικά προβλήματα( τοίχοι αντιστήριξης, εδαφοκάλυψη, κ.α.).

Εδαφοκάλυψη – Αντιστήριξη
Εδαφοκάλυψη – Αντιστήριξη
Εδαφοκάλυψη – Αντιστήριξη
Εδαφοκάλυψη – Αντιστήριξη
Εδαφοκάλυψη – Αντιστήριξη
Εδαφοκάλυψη – Αντιστήριξη
Εδαφοκάλυψη – Αντιστήριξη
Εδαφοκάλυψη – Αντιστήριξη
Εδαφοκάλυψη – Αντιστήριξη
Εδαφοκάλυψη – Αντιστήριξη
Εδαφοκάλυψη – Αντιστήριξη
Εδαφοκάλυψη – Αντιστήριξη
Εδαφοκάλυψη – Αντιστήριξη
Εδαφοκάλυψη – Αντιστήριξη
Εδαφοκάλυψη – Αντιστήριξη
Εδαφοκάλυψη – Αντιστήριξη
Εδαφοκάλυψη – Αντιστήριξη
Εδαφοκάλυψη – Αντιστήριξη
Εδαφοκάλυψη – Αντιστήριξη
Εδαφοκάλυψη – Αντιστήριξη
Εδαφοκάλυψη – Αντιστήριξη
Εδαφοκάλυψη – Αντιστήριξη
Εδαφοκάλυψη – Αντιστήριξη
Εδαφοκάλυψη – Αντιστήριξη
Εδαφοκάλυψη – Αντιστήριξη
Εδαφοκάλυψη – Αντιστήριξη
Εδαφοκάλυψη – Αντιστήριξη