Συνθέσεις - Βραχόκηποι

Το φυτό σε ένα χώρο έχει πολλαπλούς ρόλους: Διακοσμητικό στοιχείο (πρασινάδα, χρωματική σύνθεση), πρακτικότητα (πράσινοι φράκτες, ανεμοθραύστης) κ.α. Η κατάλληλη επιλογή των φυτών και η σωστή φύτευση, τα οποία πάντα παρέχουμε μας οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Φυτεύσεις – Ανθόκηποι Φυτεύσεις – Ανθόκηποι Φυτεύσεις – Ανθόκηποι
Φυτεύσεις – Ανθόκηποι Φυτεύσεις – Ανθόκηποι Φυτεύσεις – Ανθόκηποι
Φυτεύσεις – Ανθόκηποι Φυτεύσεις – Ανθόκηποι Φυτεύσεις – Ανθόκηποι
Φυτεύσεις – Ανθόκηποι Φυτεύσεις – Ανθόκηποι Φυτεύσεις – Ανθόκηποι
Φυτεύσεις – Ανθόκηποι Φυτεύσεις – Ανθόκηποι Φυτεύσεις – Ανθόκηποι
Φυτεύσεις – Ανθόκηποι Φυτεύσεις – Ανθόκηποι Φυτεύσεις – Ανθόκηποι
Φυτεύσεις – Ανθόκηποι Φυτεύσεις – Ανθόκηποι Φυτεύσεις – Ανθόκηποι
Φυτεύσεις – Ανθόκηποι Φυτεύσεις – Ανθόκηποι