Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός

Το πρώτο βήμα και πολύ σημαντικό στην δημιουργία ενός κήπου είναι η δημιουργία αναλυτικού σχεδίου της κατασκευής. Τα σχέδια αντικατοπτρίζουν τις δημιουργικές μας ιδέες και δίνουν στο πελάτη σαφή εικόνα του κήπου του. Η  δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης μας φέρνει ακόμα πιο κοντά στην εικόνα του τελικού αποτελέσματος.

Τέλος το λειτουργικό σχέδια καθορίζει τις πρακτικές ανάγκες ενός κήπου οπός οι υδάτινες ρήσεις ή η αποδοτικότητα του αυτόματου ποτίσματος.

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός